130. generalforsamling 17. marts 2015

Foreningens 130. generalforsamling blev afholdt den 17. marts 2015 på i Riddersalen Frederiksberg Slot. Efter formandens beretning og aflæggelse af regnskab vedtog forsamlingen en mindre ændring til foreningens loves § 12, og tidligere formand, Henning Lind Jans, blev udnævnt til æresmedlem. Der var genvalg til alle de opstillede kandidater til bestyrelse, suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen afsluttedes med spisning i Kantinen.

Referat og regnskab kan ses på foreningens hjemmeside.