29. August på Livgardens Kaserne

Igen i år mødtes medlemmer af bestyrelsen med kaptajn Ruben K. Larsen som repræsentant for Den Kongelige Livgarde for at lægge kranse til minde om de faldne, kaptajnløjtnant Snerding og oversergent Norvin, den 29. august 1943. Tilstede var også 42-II Johannes Evald Olsen, der var med i 1943, da tyskerne angreb kasernen. Det blev en stemningsfuld ceremoni, som afsluttedes med, at en tambour blæste ”Danmarks sidste Honnør”. Efterfølgende fortalte Johannes om sine oplevelser for 74 år siden over en kop kaffe i Officersmessen.