2010

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2010
Julebanko

Tirsdag den 7. december 2010 kl. 19.00 i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot.
Pladerne koster kr. 20,00/stk., 3 plader for kr. 50,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod.

VENLIGST bemærk følgende:
Der vil ikke kunne parkeres i slotsgården på Frederiksberg Slot.
Parkering kan ske på parkeringspladen langs/overfor ZOO, og det er gratis.
Dette skyldes, at Hærens Officersskole samme aften afholder sin årlige julekoncert, hvorfor parkering
i slotsgården er forbeholdt skolens gæster.
Garderforeningen i Københavns medlemmer og ledsagere bedes respektere ovennævnte,
idet det er os der er gæster på Frederiksberg Slot.

Julefrokost

Lørdag den 27. november 2010 kl. 13.00 i Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot.
På buffeten står 10 lækre retter inkl. Ris à la mande – der er mandelgaver.
For alt dette, samt 1 øl og kaffe er prisen kr. 150,00. Ledsagere er velkomne
Fotos fra middagen
Gule ærter
Tirsdag den 16. november 2010 kl. 19.00 står programmet på gule ærter med tilbehør,
æbleskiver, 1 øl og kaffe for kun kr. 100,00. I år er vi igen tilbage i den ombyggede kantine på Livgardens Kaserne.
Aftenen er for medlemmer uden ledsager på grund af begrænset antal pladser.
Bindende tilmelding mellem 1. og 10. november 2010

Forsvarschef, general Knud Bartels

Tirsdag den 19. oktober 2010 kl. 19.00 beretter forsvarschef, general Knud Bartels om før og
nu i sin militære karriere. Dette foregår i auditoriet på Hærens Officersskole på
Frederiksberg Slot. Bagefter er der spisning i cafeteriet på slottet.
Pris 50,00 pr. person inkl. spisning. Ledsagere er meget velkomne.
Ligeså er medlemmer af andre garderforeninger også velkomne med ledsagere.

Chefpolitiinspektør Per Larsen

Tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i teorilokalet på Livgardens Kaserne
beretter den nu pensionerede chefpolitiinspektør Per Larsen
om sit spændende liv ved Københavns Politi. Spisning i cafeteriet bagefter.

Foreningens 125 års jubilæum

Kransenedlæggelse og reception
25. august 2010 på Livgardens kaserne
tilmeldingsfristen er overskredet

Lørdag den 28. august 2010 er der om aftenen jubilæumsfest på  Admiral Hotel i København,
hvor der vil være mulighed for overnatning.

Stabslæge, oberstløjtnant Jens Tingleff

chef for felthospitalet i Camp Bastion, Afghanistan

Tirsdag den 25. maj 2010 kl. 19.00 i Auditoriet på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot
vil stabslæge, oberstløjtnant Jens Tingleff berette om livet som chef for felthospitalet i
Camp Bastion i Afghanistan i efteråret 2009.
Bagefter er der den sædvanlige servering til kr. 50,00 pr. deltager.
Ledsagere og medlemmer af andre garderforeninger med ledsagere er også velkomne.
Parkering i slotsgården, hvorefter tunnelen til højre for hovedtrappen benyttes ned til auditoriet.

Hæderstegn 2010

Tirsdag den 20. april 2009 kl. 19.00 på Frederiksberg Slot er der tildeling af
hæderstegn i anledning af et bestemt antal medlems år af en garderforening
(dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!).
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato vil tilgå jubilarerne direkte.
Jubilarerne har førsteret til at deltage.
Øvrige deltagere kan derfor først afgive bindende tilmelding
i perioden 10. – 15. april 2009 til formanden på telefon 2065 3225.

Generalforsamling, Frederiksberg Slot

Den 125. ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2010 kl. 19.30
i kantinen på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot med dagsorden i henhold til lovene.
Regnskab fremsendes på forlangende eller omdeles ved generalforsamlingen.

B.S. Christiansen

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00 i Ridehuset (auditoriet) på Hærens Officersskole
er det lykkedes Garderforeningen i København at få B. S. Christiansen
(forfatteren til ”Et liv på kanten”) til at holde et foredrag ud fra egne
erfaringer og oplevelser i sit liv, hvor han blandt meget andet kommer ind på sin tid
hos Forsvaret, sit arbejde som coach, og hvordan man når sine mål – alt sammen med
lige dele alvor og humor – strikket sammen på en måde, så alle får noget at tænke på
og noget med hjem. Pris pr. deltager kr. 100,00. Ledsagere og medlemmer af andre
garderforeninger med ledsagere er også velkomne. Kun ledsagere over 16 år kan deltage.

”Et liv i ØK”, Asia House

Tirsdag den 16. februar 2010 kl. 18.30 (bemærk tidspunktet og stedet) i Asia House,
Indiakaj 16, 2100 København Ø, vil direktør Carsten Dencker Nielsen,
Det Østasiatiske Kompagni (ØK), berette om et liv i ØK,
samt om Asia House i det gamle Frihavnen, som var ØK’s første kontor.
Bagefter er der spisning samme sted. Ledsagere er velkomne. Pris pr. deltager kr. 100,00.

Afghanistan Tur-Retur

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19.00 (bemærk tidspunktet) i kantinen på Hærens Officersskole
på Frederiksberg Slot vil et af vores medlemmer, sognepræst Kim Jacobsen, i ord og billeder
berette om sin tid som feltpræst i Afghanistan med ISAF hold 4 fra Den Kongelige Livgarde.
Bagefter er der spisning samme sted. Ledsagere er velkomne. Bindende tilmelding