Bankospil på Frederiksberg Slot

 

Tirsdag den 28. november 2017 afholdt Garderforeningen i København det årlige bankospil.

Der var et flot fremmøde, samt rigtig mange pæne gevinster til både bankospil og Kinesisk lotteri.

Der var en god stemning, og de flotte præmier blev fordelt nogenlunde rimeligt.

I pausen var der kaffe og en julebolle.

Inden aftenen sluttede, ønskede formand Jørn Knudsen deltagerne en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

 

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen