Besøg i Mindelunden

Tirsdag den 19. juni 2018 havde Garderforeningen i København arrangeret et besøg i Mindelunden. Der var et pænt fremmøde.

Vi blev budt velkommen af parkbetjent Aksel, som meget levende fortalte om Mindelunden, som strækker sig fra Tuborgvej til Svanemøllens Kaserne.

Aksel fortalte også, at der ikke var den store modstand mod den tyske besættelse de første 3 år af krigen. Men efter den 29. august 1943, hvor tyskerne gik ind på de danske kaserner, blev der etableret en større modstand mod besættelsesmagten. Der var forskellige modstandsgrupper såsom Holger Danske, Bopa m.fl.

Aksel fortalte også om de mange henrettelser, som tyskerne foretog i Mindelunden ved henrettelsespladsen.

Endvidere blev der fortalt om, hvordan Mindelunden blev etableret efter krigens afslutning. Til sidst så vi det nye monument for de danske krigssejlere, der blev indviet den 29. august 2017 til minde om 2.200 søfolk, der mistede livet under krigen.

En utrolig spændende og interessant rundvisning. Stor tak til Aksel.

Aftenen sluttede med spisning i Skovshoved Sejlklub.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen