Kategoriarkiv: generalforsamling

Tildeling af jubilæumstegn og Generalforsamling.

Den 19. marts tildelte vi jubilæumstegn til 30 medlemmer. En af modtagerne havde været medlem i 70 år. Billeder fra tildelingen kan ses på foreningens hjemmeside.

Efter tildelingen af jubilæumstegn fortsatte vi med generalforsamling. På generalforsamlingen blev beretningen og regnskabet aflagt og godkendt. I stedet for John Lind Jans, der ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem blev valgt Andrew Starling, og som revisor valgtes Ole Amstrup i stedet for Christian Ahlefeldt Laurvig. Kontingentet for 2020 blev fastsat til 350,00 kr. årligt.

Under punktet ”Eventuelt” blev John Lind Jans kaldt frem og blev tildelt De Danske Garderforeningers hæderstegn for sit mangeårige virke i bestyrelsen. Præsidenten, Jens Crone, hæftede hæderstegnet på brystet af John.

Referat fra generalforsamlingen kan læses på foreningens hjemmeside.

Da generalforsamling var slut gik vi i Kantinen på Frederiksberg Slot for at spise smørrebrød og få snakket på tværs af årgange og jubilæumsår.

​​​​JAN-70 Jørn Knudsen

Hæderstegn og Generalforsamling

Tirsdag den 8. marts afholdt foreningen for første gang hæderstegnsuddeling og generalforsamling samme dag.
Der blev uddelt hæderstegn til 7 stk. 10, 2 stk. 25, 6 stk. 40, 8 stk. 50, 1 stk. 60 og et enkelt 70 års jubilæums tegn.
Efter uddelingen af hæderstegn fortsatte vi med generalforsamling. Ole Rygaard blev valgt til dirigent, og efter at generalforsamlingen var erklæret lovlig, aflagde formanden, JAN-70 Jørn Knudsen, beretning. Denne blev godkendt. Regnskabet, der udviste et underskud på 51,668 kr. blev forelagt af kassereren, APR-74 Niels M. Knudsen. Dette blev også godkendt. Kontingent for 2017 blev fastlagt til 350 kr. Formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg blev genvalgt. Det samme gjaldt suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen samt billeder fra aftenen kan ses på foreningens hjemmeside.

JAN-70 Jørn Knudsen

130. generalforsamling 17. marts 2015

Foreningens 130. generalforsamling blev afholdt den 17. marts 2015 på i Riddersalen Frederiksberg Slot. Efter formandens beretning og aflæggelse af regnskab vedtog forsamlingen en mindre ændring til foreningens loves § 12, og tidligere formand, Henning Lind Jans, blev udnævnt til æresmedlem. Der var genvalg til alle de opstillede kandidater til bestyrelse, suppleanter samt revisor og revisorsuppleant. Generalforsamlingen afsluttedes med spisning i Kantinen.

Referat og regnskab kan ses på foreningens hjemmeside.