Kategoriarkiv: referater

Julefrokost på Frederiksberg Slot.


Lørdag den 8. december 2018 blev Garderforeningens Julefrokost afholdt. Der var et pænt fremmøde i år. Efter formand Jørn Knudsen havde budt de fremmødte velkommen lev der serveret en velsmagende buffet. Der var 3 nye medlemmer blandt de fremmødte, som alle modtog Garderforeningen i Københavns medlemstegn.

Erik Otzen Hansen spillede på harmonika til nogle julesange.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med rigtig god stemning blandt de fremmødte.

Formand Jørn Knudsen ønskede alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår med håbet om, at mange vil deltage i Garderforeningens arrangementer i 2019.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Bankospil på Frederiksberg Slot.


Tirsdag den 20. november 2018 afholdt Garderforeningen i København det 
årlige bankospil.
Igen i år var der et pænt fremmøde. Næstformanden havde indkøbt mange 
flotte præmier til både bankospil samt Kinesisk lotteri.
Efter bankospillet blev der spillet 4 ekstra spil til flotte præmier 
sponsoreret af nogle medlemmer. Overskuddet herfra går til Den kongelige 
LIvgardes Fond.
Der var en god stemning, og de flotte præmier blev fordelt nogenlunde 
rimeligt.
Til sidst ønskede formand Jørn Knudsen de fremmødte en rigtig glædelig 
Jul og et godt Nytår.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Besøg på Egholm slot og museum

Lørdag den 8. september havde Ole Abildgaard arrangeret et besøg på Egholm Slot og Museum. Det blev en oplevelsesrig lørdag, hvor ejeren af slottet og museet, Ole Falck, levende fortalte om nogle af de udstillede genstande, og hvilke problemer det havde givet ham at få fragtet en T34 kampvogn til Danmark, hvordan det lykkedes ham at købe et Draken jetfly og om den bil, som Reinhard Heydrick kørte i, da han blev angrebet af tjekkiske frihedskæmpere i Prag. Efter rundvisningen fik vi nogle udsøgte stykker smørrebrød, samt øl og snaps. Tak til Ole Abildgaard for arrangementet og tak til Ole Falck for en engageret rundvisning.

 

JAN-70 Jørn Knudsen

Besøg i Mindelunden

Tirsdag den 19. juni 2018 havde Garderforeningen i København arrangeret et besøg i Mindelunden. Der var et pænt fremmøde.

Vi blev budt velkommen af parkbetjent Aksel, som meget levende fortalte om Mindelunden, som strækker sig fra Tuborgvej til Svanemøllens Kaserne.

Aksel fortalte også, at der ikke var den store modstand mod den tyske besættelse de første 3 år af krigen. Men efter den 29. august 1943, hvor tyskerne gik ind på de danske kaserner, blev der etableret en større modstand mod besættelsesmagten. Der var forskellige modstandsgrupper såsom Holger Danske, Bopa m.fl.

Aksel fortalte også om de mange henrettelser, som tyskerne foretog i Mindelunden ved henrettelsespladsen.

Endvidere blev der fortalt om, hvordan Mindelunden blev etableret efter krigens afslutning. Til sidst så vi det nye monument for de danske krigssejlere, der blev indviet den 29. august 2017 til minde om 2.200 søfolk, der mistede livet under krigen.

En utrolig spændende og interessant rundvisning. Stor tak til Aksel.

Aftenen sluttede med spisning i Skovshoved Sejlklub.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Tildeling af Hædersstegn og Generalforsamling

Onsdag den 21. marts afholdt vi tildeling af jubilæumstegn og generalforsamling i Riddersalen på Frederiksberg slot. Der blev uddelt jubilæumsstegn til 33 medlemmer, der havde været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60 år i en garderforening.

 

Efterfølgende blev foreningens 133. generalforsamling afholdt. Dagsordenen blev gennemført under dirigentens, Ove Rygaards, faste hånd. Der var nyvalg til Søren Sonberg, der afløste Kaj Lykke Majlund. De øvrige, der var på valg . herunder formanden – blev alle genvalgt.

 

Efter afsluttet generalforsamling gik alle i Cafeteriet, hvor vi spiste smørrebrød og hyggede os i et par timer.

 

JAN-70 Jørn Knudsen

 

Foredrag og spisning på Frederiksberg Slot.

Tirsdag den 20. februar 2018 havde Garderforeningen i København foredrag med spisning på Frederiksberg Slot. Der var et rigtig pænt fremmøde.

Garderforeningens næstformand Ole Abildgaard fortalte om sin tur til Kilimanjaro i Tanzania. Efter at Ole Abildgaard havde fortalt om forberedelserne til turen, blev det annoncerede stegt flæsk med persillesovs serveret. Herefter hørte vi om selve opstigningen på det 5.895 meter høje bjerg. Der blev også vist en række flotte billeder fra turen.

Det var utrolig spændende at høre om hele turen, samt hvilke udfordringer de blev mødt under opstigningen.

Alle var enige om, at det var en virkelig god aften. Garderforeningen i København takker for det store fremmøde.

 

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Bankospil på Frederiksberg Slot

 

Tirsdag den 28. november 2017 afholdt Garderforeningen i København det årlige bankospil.

Der var et flot fremmøde, samt rigtig mange pæne gevinster til både bankospil og Kinesisk lotteri.

Der var en god stemning, og de flotte præmier blev fordelt nogenlunde rimeligt.

I pausen var der kaffe og en julebolle.

Inden aftenen sluttede, ønskede formand Jørn Knudsen deltagerne en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

 

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Besøg på Københavns Fængslers museum

Tirsdag den 24. oktober 2017 var Garderforeningen i København på besøg på Københavns Fængslers museum.

Vi blev modtaget af 2 personer, som begge havde været ansat på Københavns Fængsler i 38 år, og som nu var med til at vise rundt i museet.

Aftenen startede med en film, hvor vi så lidt om historien for Københavns Fængsler samt hvilke personer der blev indsat i fængslet.

Herefter så vi den store samling som museet har af forskellige genstande lige fra inventaret af Dagmar Overbyes celle. Det var barnemorderen som blev kaldt for ”Englemagersken”, til forskellige flugtredskaber samt narkofund m.m.

Der var også en udstilling fra 2. verdenskrig som beskrev hvordan tyskerne havde 2/3 af fængslet.

Københavns Fængsler er Danmarks største arresthus og har et personale på ca. 800 personer. Der indsættes ca. 3500 indsatte i fængslet om året. Den gennemsnitlige opholdstid er ca. 8 uger.

En rigtig spændende aften for de fremmødte som sluttede med spisning på restaurant Klubben på Enghavevej.

 

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen

Foredrag med Kristian Mogensen

Den 19. september 2017 fortalte Kristian Mogensen, der er sikkerhedspolitisk redaktør på Berlingske Tidende, om U.S:A. efter Trumps tiltræden som præsident. Trump havde kort forinden foredraget holdt en stærk, isolationisk tale, som Kristian tog udgangspunkt i. Kristian fortalte også, at midten i amerikansk politik er ved at forsvinde, at flere og flere forlader det amerikanske skolesystem som analfabeter, og at der er et stort fattigdomsproblem i U.S.A.

Det blev en god aften med mange input til at forstå amerikansk politik i dag. Efter foredraget og mange spørgsmål blev der hygget i Cafeteriet over smørrebrød, øl og snaps samt kaffe.

 

JAN-70 Jørn Knudsen