Chefskifte- og årgangsparade

CHEFSKIFTE

Fredag den 29. april 2016 kl. 10.30 er der chefskifteparade på Livgardens Kaserne.
Chefen for Hæren, Generalmajor H. C. Mathiesen gennemfører chefskiftet.
Oberst, kammerherre Klavs Lawes stopper som chef for Den Kongelige Livgarde. Han afløses af oberst Hans Christian Mads Rahbek, der indtil nu har været chef for Hærens Sergentskole i Varde.

Der er adgang til kasernen for at overvære paraden fra kl. 09.30. Man skal være på plads senest kl. 10.15.

ÅRGANGSPARADE

Søndag den 1. maj  kl. 10.00 holder De Danske Garderforeninger og Den Kongelige Livgarde årgangsparade på Livgardens Kaserne.

Som gammel garder har man ikke blot været værnepligtig. Som gammel garder har man været værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde, hvilket har en helt særlig betydning for alle, der har gjort tjeneste ved regimentet. Derfor samles over 1.000 gamle gardere hvert år ved årgangsparaden for at markere sig som garder-jubilarer.

Sammenhold og korpsånd er særligt kendetegnende for Livgarden og for mange det, der bar dem gennem flere måneders strabadser. Sammenhold og korpsånd er det, der igen samler de gamle gardere på plænen foran Rosenborg.

Mange gamle gardere melder sig ind i De Danske Garderforeninger, hvor de dyrker kammeratskabet og “garder-ånden” efter endt tjeneste. Men for størstedelen af de gamle gardere, er årgangsparaden det første møde med soldaterkammeraterne efter 10, 25 eller sågar 50 år.

Vagtkompagniet stiller et æreskommando i blå uniform til ære for de gamle gardere.

Ligeledes vil der være taler fra den nytiltrådte Chef for Livgarden, oberst Mads Rahbek og Præsidenten for De Danske Garderforeninger, oberst kammerherre Flemming Rytter.

Også ikke-jubilarer opfordres til at stille op i paraden.

Gitterporten åbner kl. 08.00, og paraden skal være opstillet kl. 09.50.

 

 

Med garderhilsen

 

Niels M. Knudsen

————————————————————————–

Kasserer og registrator

Garderforeningen i København

tlf. 42 54 09 06

kasserer@garderforeningen.dkwww.garderforeningen.dk