Generalforsamling og tildeling af jubilæumstegn

Dato/klokkeslæt
Dato- 19/03/2024
19:00 - 22:00

Sted
Frederiksberg slot

Kategori


Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 i riddersalen på Frederiksberg Slot.

Dagsorden i henhold til lovene. Dagsorden og regnskab bliver lagt på foreningens hjemmeside ca. 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2024.

Mere herom i næste nummer af Garderbladet.

Ved samme lejlighed tildeles jubilæumstegn til medlemmer, der har været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60. Der er udsendt jubilarerne særskilt invitation. Som jubilar skal du huske at meddele formanden, om du deltager eller ej. Efter hæderstegnsuddelingen tages der billeder af de  forskellige jubilæumsårgange. Der vil efterfølgende blive lagt fotoserier op på hjemmesiden.

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød, øl og snaps samt kaffe i Cafeteriet.

Hæders- og jubilæumstegn bæres.

Det er nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, da vi er på militært område og af hensyn til bestilling af smørrebrød. Tilmelding kan ske herunder. Sidste frist for tilmelding er 11. marts 2024

Link til regnskab og dagsorden

Tilmelding

Der er ikke åbent for tilmeldinger, før det tidligere arrangement er afholdt, eller hvis tilmeldingsfristen er overskredet.