Generalforsamling og hæderstegnstildeling 2016

Dato/klokkeslæt
Dato- 08/03/2016
19:00 - 22:00

Sted
Frederiksberg slot

Kategori


Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 afholdes den 132. årlige generalforsamling på Frederiksberg Slot. Dagsorden i følge lovene. I henhold til foreningens love § 26, skal forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar 2016.

Som noget nyt prøver vi i år at afvikle tildeling af hæderstegn i forbindelse med generalforsamlingen. Hæderstegn tildeles i anledning af et bestemt antal medlems år af en garderforening (dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!).

Skriftlig invitation med tilmeldingsdato er allerede tilgået jubilarerne direkte.

Efter generalforsamling/hæderstegntildeling er der spisning i Kantinen.

Af hensyn til spisning bedes tilmelding foretaget mellem den 23. februar og den 1. marts 2016 via foreningens hjemmeside eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 .

Tilmelding

Der er ikke åbent for tilmeldinger, før det tidligere arrangement er afholdt, eller hvis tilmeldingsfristen er overskredet.