Generalforsamling og Hæderstegnstildeling

Dato/klokkeslæt
Dato- 21/03/2018
19:00 - 21:30

Sted
Frederiksberg slot

Kategori


Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19,00 afholdes den 134. årlige generalforsamling på Frederiksberg Slot. Dagsorden i følge lovene. I henhold til foreningens love § 26, skal forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar 2018.

I år prøver vi igen at afvikle tildeling af hæderstegn i forbindelse med generalforsamlingen. Hæderstegn tildeles i anledning af et bestemt antal medlems år af en garderforening (dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!).

Skriftlig invitation med tilmeldingsdato,  tilgår jubilarerne direkte.

Efter generalforsamling/hæderstegntildeling er der spisning i kantinen.

Arrangementet er uden ledsagere.

Af hensyn til spisning bedes tilmelding foretaget  herunder,senest den 13. marts på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00 .

Tilmelding

Der er ikke åbent for tilmeldinger, før det tidligere arrangement er afholdt, eller hvis tilmeldingsfristen er overskredet.