Hæderstegn og generalforsamling

Hæderstegn og generalforsamling

Tirsdag den 14. marts afholdte vi tildeling af jubilæumstegn og generalforsamling. Der blev uddelt jubilæumstegn til 10, 25, 40, 50 og 60 års tegn.

 

Efter tildelingen afholdt vi generalforsamling. Efter valg af dirigent fremlagde formanden beretningen og, kassereren gennemgik regnskabet. Begge dele blev godkendt. Kontingentet blev fastsat uændret til 350,00 kr. Alle de på valg bestyrelsesmedlemmer og revisorer blev genvalgt, dog var der nyvalg til revisorsuppleanten, der nu er APR-69 Ole Amstrup. Efter nogle indlæg under Eventuelt afsluttede formanden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen var der spisning i Cafeteriet, og snakken gik livligt.

Referat fra generalforsamlingen og billeder fra hele aftenen kan ses på foreningens hjemmeside.

JAN-70 Jørn Knudsen