Hæderstegn og Generalforsamling

Tirsdag den 8. marts afholdt foreningen for første gang hæderstegnsuddeling og generalforsamling samme dag.
Der blev uddelt hæderstegn til 7 stk. 10, 2 stk. 25, 6 stk. 40, 8 stk. 50, 1 stk. 60 og et enkelt 70 års jubilæums tegn.
Efter uddelingen af hæderstegn fortsatte vi med generalforsamling. Ole Rygaard blev valgt til dirigent, og efter at generalforsamlingen var erklæret lovlig, aflagde formanden, JAN-70 Jørn Knudsen, beretning. Denne blev godkendt. Regnskabet, der udviste et underskud på 51,668 kr. blev forelagt af kassereren, APR-74 Niels M. Knudsen. Dette blev også godkendt. Kontingent for 2017 blev fastlagt til 350 kr. Formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg blev genvalgt. Det samme gjaldt suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Et fuldstændigt referat af generalforsamlingen samt billeder fra aftenen kan ses på foreningens hjemmeside.

JAN-70 Jørn Knudsen