Hæderstegnstildeling Tirsdag den 22. april 2015

Tirsdag den 22. april 2015 afholdt Garderforeningen i København sin årlige hæderstegnstildeling på Frederiksberg Slot. Det var en rigtig dejlig og festlig aften hvor ialt 40 personer deltog.
Formand Jørn Knudsen bød velkommen til de fremmødte og takkede for deres medlemskab af Garderforeningen.
Herefter blev de forskellige hæderstegnsmodtagere kaldt frem for at modtage deres hæderstegn.
Der blev uddelt i alt 10 stk. 10 års hæderstegn – 10 stk. 25 års hæderstegn – 6 stk. 40 års hæderstegn – 3 stk. 50 års hæderstegn – 2 stk. 60 års hæderstegn.
Aftenen sluttede med spisning og hyggeligt samvær i Kantinen på Frederiksberg Slot.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen