Jubilæumstegn og generalforsamling

Den 21. september afholdt foreningen tildeling af jubilæumstegn og generalforsamling. Der blev uddelt jubilæumstegn til 10-, 25-, 40-, 50- og 60-års jubilarer. I alt var mødt 19 jubilarer.

 

Efter en kort pause blev årets generalforsamling gennemført. Formanden aflagde beretning og kassereren fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt. Kontingentet for 2022 blev fastsat til 350 kr. Endelig blev en række ændringer til foreningens love vedtaget.

Der var genvalg til alle de medlemmer af bestyrelsen, der var opstillet ssamt til revisor.

Efterfølgende har JUN-81 Frank Skov Madsen og SEP-59 Ove Rygaard stillet sig til rådighed som suppleanter til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær i Cafeteriet på Frederiksberg Slot.