Mindernes dæmoner

Den 17. september havde vi besøg af Hans-Peter Tams, der fortalte om sine oplevelser under 2. verdenskrig. Hans-Peter er født i Sydslesvig af dansksindede forældre. Familien blev sendt til Polen, hvor faderen skulle lave sko til den tyske hær. Da den tyske krigslykke var vendt, og russerne nærmede sig Polen, flygtede moderen og de 6 børn mod Berlin. Her blev moderen skilt fra børnene, og børnene fortsatte mod vest indtil de blev modtaget i en engelsk flygtningelejr.

Alle 60 tilhørere lyttede andægtigt til Hans-Peter, der fortalte stille og roligt om de oplevelser, de havde haft. Det blev en gribende aften.

JAN-70 Jørn Knudsen