Steen Grubert

Dødsfald
NOV 60 Steen V. Grubert
1941-2022 

Vi fik meddelelsen om Steen V. Gruberts død i begyndelsen af juli. Steen har været syg i en periode og har ikke deltaget meget i Garderforeningens arrangementer det seneste år.

Steen V. Grubert var mangeårigt medlem af Garderforeningens bestyrelse og i årene 2000 til 2006 foreningens formand. Efter sin fratræden som formand blev Steen udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Steen var kendt af mange gamle gardere, da han i mange år var formand for hverveudvalget i De Danske Garderforeninger og hjælper for præsidenten. Det var også Steen der stod for årgangsforeningerne og arrangerede møderne for årgangsformændene. Han var selv årgangsformand for NOV 60.

For sin indsats er Steen tildelt både De Danske Garderforeningers hæderstegn og Præsidiets hæderstegn.

Æret være Steens minde!

                                                                                       JAN 70 Jørn Knudsen