Tildeling af Hædersstegn og Generalforsamling

Onsdag den 21. marts afholdt vi tildeling af jubilæumstegn og generalforsamling i Riddersalen på Frederiksberg slot. Der blev uddelt jubilæumsstegn til 33 medlemmer, der havde været medlemmer i 10, 25, 40, 50 eller 60 år i en garderforening.

 

Efterfølgende blev foreningens 133. generalforsamling afholdt. Dagsordenen blev gennemført under dirigentens, Ove Rygaards, faste hånd. Der var nyvalg til Søren Sonberg, der afløste Kaj Lykke Majlund. De øvrige, der var på valg . herunder formanden – blev alle genvalgt.

 

Efter afsluttet generalforsamling gik alle i Cafeteriet, hvor vi spiste smørrebrød og hyggede os i et par timer.

 

JAN-70 Jørn Knudsen