Vi søger nye VETERANMENTORER/-BISIDDERE

Veteranprojektet i regi af De Danske Garderforeninger søges genstartet efter at have været neutraliseret. Vi søger derfor frivillige, der vil hjælpe de af vore veteraner, der har behov for det, og som selv beder om hjælp.

Nedenfor kan I læse lidt om, hvad en veteranmentor/-bisidder er, og hvad der forventes af en sådan person samt rettigheder og pligter.

Veterancentret vil sætte et orienteringsmodul sammen, så de interesserede kan få et større indblik i opgaven ligesom det undersøger om tidligere feltpræster kan blive knyttet til pilotprojektet som støtte.

Interesserede medlemmer bedes kontakte undertegnede på mail inden den 15. august 2016: formand@garderforeningen.dk eller telefon 23 71 15 43.

Hvad er en veteran-mentor/-bisidder :

En veteran-ledsager/bisidder er en person, der frivilligt tilbyder sin støtte og følgeskab til en veteran som ekstra øjne og ører.

 • En veteran-ledsager/bisidder kan hjælpe med at give en veteran overblik over Det
 • En veteran-ledsager/bisidder har tavshedspligt.
 • Det er gratis for veteranen at gøre brug af en veteran-ledsager/bisidder. Veteran-ledsageren/-bisidderen sørger normal for transport til bestemmelsesstedet. DG afregner i pilotprojektperioden sådanne udgifter.

En veteran-ledsagers/bisidders typiske og eksempelvise opgaver :

 • Lægebesøg.
 • Sagsbehandler/Socialforvaltningen.
 • Sagsbehandler/Forsvaret.
 • Forsikringsselskab
 • Bank og post.
 • Hospital (alm. hospitalsvæsen).
 • Hospital (længeværende behandling i Forsvarsregi (proteser, genoptræning mv.).
 • Visitation til hjælp i eget hjem.
 • Bolig/boligskifte.
 • Hjælpemidler (andet en proteser mv.).

Møder mellem veteran — bisidder :

 • Indledende møde med identifikation af, hvilken støtte der er mulig og ønskelig (og fordeling af opgaver mellem veteran og bisidder).
 • Møde med offentlighedsperson (veteranen præsenterer sig selv og anfører ønsker om hjælp og støtte (bisidder lytter og tilsikrer svar på alle spørgsmål og følger op efter mødet, evt. som referat) og udarbejder efter samråd med veteranen evt. klage over afgørelsen).

En veteranledsager/-bisidder må ikke :

 • Modtage oplysninger fra Forsvaret eller andre offentlige myndigheder, uden at veteranen er til stede.
 • Videregive oplysninger om veteranen uden dennes samtykke, og hvor veteranen er til stede.
 • Træffe beslutninger på veteranens vegne.
 • Rådgive veteranen om medicin, juridiske og økonomiske anliggender.

En veteranledsager/-bisidder har ingen tilknytning til Forsvaret eller hjemstedskommunen, har tavshedspligt og udstyres med et DG-identifikationskort og må i øvrigt ikke modtage penge, gaver eller arv efter en veteran.

 Med garderhilsen

Jørn Knudsen
Formand