2008

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2008

Julebanko

Årets julebanko afholdes tirsdag den 9. december 2008 kl. 19.30 på Livgardens Kaserne.
Pladerne koster kr. 15,00/stk., 3 plader for kr. 40,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod.

Julefrokost

Lørdag den 29. november 2008 kl. 13.00 på Livgardens Kaserne.
På buffeten står 10 lækre retter inkl. ris à la mande – der er mandelgaver.
For alt dette, samt 1 øl og kaffe er prisen kr. 120,00 Ledsagere er velkomne.
Bindende tilmelding mellem 15. og 23. november på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00

Tidligere Erhvervs- & Økonomiminister
Bent Bendtsen

Tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.30 vil medlem af De Danske Garderforeninger,
tidligere erhvervs- og økonomiminister Bent Bendtsen,
i teorilokalet på Livgardens Kaserne, berette om sit liv som politiker,
samt dagens politik i Danmark. Bagefter er der den sædvanlige spisning i cafeteriet.
Bindende tilmelding i perioden 1. til 10. oktober 2008

Arrangementet er aflyst pga. manglende tilmelding

Parken Sport & Entertainment

Tirsdag den 23. september 2008 kl. 17.00
har foreningen arrangeret 1 times rundvisning i Parken Sport & Entertainment (Idrætsparken)
med spisning (buffet) samme sted bagefter.
Max. 50 personer. Ledsagere velkommen.
Rundvisning kr. 50,00 pr. person. Buffet kr. 200,00 pr. person.

Foreningens 123 års fødselsdag vil i stedet blive
afholdt ved reception i Sergentmessen på Livgarderns Kaserne
fredag den 29. august 2008 kl. 16.00 – 18.00

Tilmelding mellem 18. og 23. august
kl.18 og 20 på 4081 0040 for indgangskontrol
Ledsagere velkommen.

DR Byen

På grund af den store tilslutning til besøget i DR Byen i februar måned
gentager vi besøget tirsdag den 20. maj 2008 kl. 18.00
med rundvisning i den nye DR By på Amager.
Mødested: DR Byen, Emil Holms Kanal 20 hovedreceptionen
(Metro: DR Byen eller parkering på gæsteparkeringen).
Ledsagere er meget velkomne. Max. antal deltagere denne gang er 40 personer.
Entré: Kr. 75,00 pr. person. Bagefter kan der arrangeres spisning på en
nærliggende restaurant, dersom der er tilslutning hertil.
Ved tilmelding venligst oplys om tilmeldingen er til både besøg og spisning.
Tilmelding mellem 1. og 10. maj 2008 i tidsrummet kl. 18.00 – 20.00 på 4081 0040

Der kan kun tilmeldes på telefon grundet det begrænsede antal

Kranselægning

Mandag den 5. maj 2008 kl. 10.00 Kolonaden, Amalienborg
(Amalienborgklubben, Københavns Politi og bestyrelsen)

Dette er ikke et arrangement i foreningsregi, dvs. der er ingen tilmelding.
Man kan deltage i kransenedlæggelsen.
Den efterfølgende frokost er for egen regning.

Hæderstegnstildeling

Tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.30 på Livgardens Kaserne
er der tildeling af hæderstegn i anledning af et bestemt antal medlems år
af en garderforening (dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!).

Skriftlig invitation med tilmeldingsdato vil tilgå jubilarerne direkte.
Jubilarerne har førsteret til at deltage.
Øvrige deltagere kan derfor først afgive bindende
tilmelding i perioden 11. – 18. april 2007 til formanden på telefon 2065 3225.

Generalforsamling

Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 afholdes den 123. ordinære generalforsamling
i teorilokalet på Livgardens Kaserne. I henhold til foreningens love § 26,
skal forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar 2008.
Regnskab fremsendes på forlangende eller omdeles ved generalforsamlingen.

Tilmeldingsfristen er overskredet

DR Byen

Tirsdag den 19. februar 2008 kl. 18.00
er der rundvisning i den nye DR By på Amager.
Mødested: DR Byen, Emil Holms Kanal 20 hovedreptionen. Ledsagere er meget velkomne.
Max. antal deltagere er 60 personer. Entré og efterfølgende middag Kr. 100,00 pr. person.
Vi spiser bagefter kl. 20 på Kareten Hollænderdybet 1
Stegt flæsk ad libitum og en øl

Arrangementet er overtegnet så der er ikke flere pladser

Parkering i DR-byen Hent kort i PDF

Min tid som Jægersoldat og politiker

Tirsdag den 29. januar 2008 kl. 19.30 på Livgardens Kaserne
vil statsrevisor, major, medlem af Folketingets præsidium
og folketingsmedlem for Det konservative Folkeparti,
Helge Adam Møller, i teorilokalet på Livgardens Kaserne
fortælle om sin tid som jægersoldat og politiker. Bagefter er der spisning i cafeteriet.