Fanefonden

Garderforeningen i Københavns Fanefond

fanenforside

Ved blå fest, som blev afholdt i København 2003, blev foreningens fane ”blæst” i stykker ved marchen gennem København. I den forbindelse blev der oprettet en fanefond, som skulle skaffe midler til en ny fane til foreningen. Som formand blev 860 Nov. 56 Flemming Grønning valgt, samt Okt. 70 Ole Abildgaard og Jul. 92 Peter Høy. Det blev besluttet at søge fonde om hjælp og udstede aktier til fremskaffelse af en ny gallafane, som ville beløbe sig til ca. 72.000 kroner. Det viste sig hurtigt at der var et medlem, som ønsker af være anonym, der var villig til at låne foreningen beløbet, så vi ikke skulle undvære fanen så længe. Der blev udstedt faneaktier á 100 kroner, som blev solgt ved foreningsmøder samt søgt forskellige fonde. Det resulterede i at fanefonden inden for et par år nåede sit mål, ved hjælp af fonde og medlemmer. De fonde der støttede foreningen var: A.P. Møller og Hustru Chastine Mærsk McKinney Møllers Fond til almene formål Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Nordea Bank Danmarks Fond Nordisk Film Garderforeningens Idræts Afdeling GIA. blev nedlagt, pga. af alder og ingen aktivitet af idræt, så efter GIA`s generalforsamling, blev det derfor besluttet at overføre den indestående kapital til fanefonden, hvilket var en flot gestus. Ved Garderforeningens generalforsamling tirsdag den 21. marts 2006 blev Fanefonden`s aktiesalg afsluttet. Efter indfrielse i 2004 af medlemmet udlæg til fanen, har det resulteret i, at der i dag står et pænt beløb på Fanefondens konto. Disse midler skal danne grundlag for vedligeholdelse af Garderforeningen i Københavns forskellige faner i fremtiden, samt når økonomien tillader det, indkøb af en ”hverdags” fane, som kan bruges i dårligt vejr og derved mindske sliddet på Gallafanen.

fg til svgDen 3. september 2004 kunne Fanefondens formand 860 Nov. 56. Flemming Grønning overrække en ny gallafane til Garderforeningens formand Nov. 60 Steen V. Grubert, ved en højtidelighed i Kastellet,
hvor fanebærer og  næstformand Okt. 70 Ole Abildgaard overtog fanen til afdækning, præsentation og hvor 3 fanesøm skulle slås i.

1.som   Æresmedlem Maj 52 Ole Hedegaard slog det første søm i for Dronningen.     torbenbull

 

 

 

 

Vicepræsident Sept. 68 Torben Buhl det andet søm for Fædrelandet. 3.som
Formand Nov. 60 Steen V. Grubert slog det tredje og sidste søm i, for Garderforeningen i København,

 

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer og afdelinger under Garderforeningen for køb af aktier, samt økonomiske gaver, gaver til fanelotteriet, indsamlingen afsluttedes i 2006. Endnu engang tak for Jeres positive indsats.

60 Nov. 56 Flemming Grønning
formand for Fanefonden