Bæring af forenings- og hæderstegn m.v.

Hæders-/jubilæumstegn bæres som beskrevet i DG Håndbog afsnit på De Danske Garderforeningers hjemmeside , se siden her

I forbindelse med følgende arrangementer bæres tegnene:

• Foreningens generalforsamling
• Hæderstegnstildeling
• Parader, hvor medlemmet indgår som en del af paraden:
                 –  Livgardens fødselsdagsparade
                 –  Årsdagsparade
                 –  Hjemsendelsesparade
                 –  Kontingentparade
• Repræsentantskabsmøde
• Formandsmøde
• Festligheder/selskabeligheder, hvor det af indbydelsen fremgår
• Ved begravelser/bisættelser som fanevagt