Emblemer og hæderstegn

Medlemsemblem og hæderstegn for 10, 25, 40, 50, 60, 70 og 75 års medlemskab, der anvendes af Garderforeningen i København, samt bestyrelsens medlemsemblem.

Efter at Garderforeningen var blevet stiftet den 25. august 1885 var det naturligt, at man ønskede at have et særligt tegn til bæring på jakken, der kunne vise medlemskab af foreningen. Allerede tre måneder efter at foreningen var stiftet den 23. november 1885, blev det på et bestyrelsesmøde vedtaget, at der skulle præges et emblem, det samme som stadigvæk anvendes. Emblemet er en medalje, der er præget i sølv efter en tegning som et af medlemmerne, landskabsmaleren, professor Gotfred Christensen (garder fra 1868) stillede til rådighed for foreningen. Foran rigsvåbenet ses en hestgardehjelm og en bjørneskindshue, en hestgardepallask (en kraftig ryttersabel) og et gevær. Emblemet bæres med kongelig tilladelse i krigsmedaljens bånd: et rødt bånd med fire smalle hvide striber.

Professor ved Kunstakademiet Gotfred Christensen, garder fra årgang 1868.

Professor ved Kunstakademiet Gotfred Christensen, garder fra årgang 1868.

Medaljen den første version. Medaljen viser rigsvåbenet omgivet af seks faner. Foran rigsvåbenet ses til venstre en hestgardehjelm og en ryttepallask, til højre en “fodgarde” bjørne- skindshue og et gevær. Bemærk venligst, at kunstneren ikke glemte at forsyne fanerne med kors!

Medaljens 2. og 3. version.
Gennem årene, har man anvendt tre forskellige stempler til medaljens forside, og to forskellige til bagsiden. Den mest synlige forskel på de forskellige versioner af forsiden er geværkolbernes udseende. Gotfred Christensen vidste som gammel garder hvordan et gevær skulle se ud, og det ser man på det først anvendte stempel. Selv ville jeg nødigt skyde med et gevær, der havde en kolbe, som ligner den man ser på de medaljer, der er slået med det sidst anvendte stempel.

Der er brugt to forskellige stempler til bagsiden. Medaljens førsteversion er forsynet med den bagside, der vises på billedet til venstre,den anden og tredje version er forsynet med den bagside, der ses tilhøjre. Bemærk at medaljen til højre er mærket med 925S(sterlingsølv) og OCK, der er guldvarefabrikantens initialer. (Oluf Chr.Kundby.)
Så er der materialet.
De første medaljer var af sølv, og både medaljernes 1. og 2. version seskun i sølv.
Omkring 1945 tog man det 3. stempel i brug, og man gik over til at lademedaljen fremstille i forsølvet tombak, der er en meget duktil(strækbar) legering af kobber og zink.

Gamle gardere har lært at pudse, og efter adskillige års flittig pudsning var glansen gået af mange af medlemmernes emblemer.
I slutningen af 1960’erne fik foreningen et nyt bestyrelsesmedlem, der fandt ud af hvem, der havde stemplerne, og indtil den pågældende forlod bestyrelsen i 2004, blev medaljerne udført i sterlingsølv. Både det andet og det tredje stempel blev anvendt.
Nu bruges det 3. stempel, og medaljerne er igen udført i forsølvet tombak.

Historikken leveret af SEP 58 Peter Horsten.    

Medlemstegn

Nuværende medlemstegn

Bestyrelsestegn

Bestyrelsens medlemsemblem

10 års tegn

De danske Garderforeningers jubilæumstegn for 10 års medlemskab af en garderforening. Hæderstegnet blev indstiftet i 1996 og blev 1. gang uddelt i 1997. Hæderstegnet viser HM Dronning Margrethes monogram oven på solen fra bjørneskindshuen, omgivet af en egeløvskrans, der er forsynet med romertal X. Båndet er blåt med fire smalle, hvide striber.

25 års tegn

Garderforeningen i Københavns hæderstegn for 25 års medlemskab. Ved foreningens generalforsamling i 1916 foreslog 75-3-1873 tidl. bryggerknægt, husejer V. Olsen, at man indførte et særligt hæderstegn for gamle gardere, der havde været medlemmer af foreningen i 25 år. Forslaget blev vedtaget og på et bestyrelsesmøde på Dybbøldagen 1916 blev det nuværende 25 års tegn godkendt. Tegningen var udført af kunstmaler, kalligraf Frede Aamodt, der ofte tidligere havde leveret tegnearbejder til garderforeningen. Ærestegnet blev fremstillet af medlem 144-1-1886 juveler Aug. Thomsens etablissement og overraktes straks til 70 medlemmer. Hæderstegnet viser HM Kong Chr. X’s navnetræk oven på solen  fra bjørneskinds- huen og omkranset af en egeløvskrans med kongekronen. Båndet er det samme som anvendes til foreningens medlemsemblem fra 1885: båndet for mindemedaljen for de slesvigske krige. Hæderstegnet vakte beundring overalt og Garderforeningen gav med glæde sin tilslutning til at også andre garderforeninger kunne anvende tegnet.

40 års tegn

40 års hæderstegn er en “bjælke” med påskriften “40 år”. “Bjælken” har været anvendt af en lang række foreninger og den bliver fra 1997 også anvendt i Garderforeningen i København.

50 års tegn

Garderforeningen i Københavns hæderstegn for 50 års medlemskab blev indstiftet i 1935. “Efterhånden som årene gik måtte der nødvendigvis være medlemmer, som ville passere de 50 års medlemskab af foreningen, om end det næppe ville være mange”. Bestyrelsen vedtog derfor i 1935 indførelsen af et 50 års tegn, som senere også er blevet brugt af andre garder foreninger. Det er i udførelse som 25 års tegnet, men er monteret på et hvidt bånd med to smalle blå striber.

60 års tegn

“Bjælken” har været anvendt af en lang række foreninger og den bliver fra 1997 også anvendt i Garderforeningen i København.

70 års tegn

Garderforeningen i Københavns hæderstegn for 70 års medlemskab blev indstiftet i 1997 og blev samme år uddelt til tre medlemmer. Det er i udførelse som 25 års tegnet, men er monteret på et bånd med to, lige brede, striber i hvidt og garderblåt. Bestyrelsen tillader gerne, at tegnet også anvendes af andre garderforeninger.

75 år (1)

75 års års hæderstegn er en “bjælke” med påskriften “75 år”. I 2003 får foreningen for første gang nogensinde en 75 års jubilar. Det er garder 1927/II/759 Karl Schou Sørensen. GD 759 Karl Schou Sørensen er i øvrigt det sidste medlem af GF/Kbn., der har gået vagt for H. M. Kejserinde Dagmar på Hvidøre.