2009

AFHOLDTE ARRANGEMENTER 2009
 Julebanko

Tirsdag den 15. december 2009 kl. 19.30 i Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot.
Pladerne koster kr. 15,00/stk., 3 plader for kr. 40,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod.

Julefrokost

Lørdag den 28. november 2009 kl. 13.00 i Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot.
På buffeten står 10 lækre retter inkl. Ris à la mande – der er mandelgaver.
For alt dette, samt 1 øl og kaffe er prisen kr. 120,00. Ledsagere er velkomne.

Gule ærter

Tirsdag den 17. november 2009 kl. 19.30 står programmet på gule ærter med tilbehør,
æbleskiver, 1 øl og kaffe for kun kr. 100,00. På grund af ombygning på
Livgardens Kaserne foregår det i år i Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot.

Besøg på Frederiksberg Slot

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 19.30 arrangeres besøg på Frederiksberg Slot.
der vil være en guidet rundvisning af næstkommanderende på Hærens Officersskole.
Bagefter er der spisning i cafeteriet på slottet. Pris 50,00 pr. person inkl. spisning.
Ledsagere er meget velkomne.

Seniorfrokost

Årets traditionelle frokost for foreningens seniorer afholdes
mandag den 12. oktober  på Frederiksberg Slot
Invitationen kommer med posten.

Besøg hos Frømandskorpsets i Kongsøre, Odsherred

Lørdag den 12. september 2009 arrangeres med afgang fra Valby Station kl. 08.30
besøg og guidet rundvisning af næstkommanderende for Frømandskorpsets på deres
uddannelsescenter i Kongsøre. Bagefter er der frokost på Hotel Strandparken i Holbæk.
Ledsagere velkomne. Pris Kr. 200,00 pr. person inkluderer bus til og fra Valby Station,
frokost ekskl. drikkevarer og kaffe. Da det foregår på en kaserne er tilmelding med navn på samtlige deltagere

124 års fødselsdagsreception

Ovennævnte finder sted fredag den 28. august 2009 fra kl. 16.00 – 18.00 i og udenfor
Sergentmessen på Livgardens Kaserne, hvor foreningen byder på en forfriskning og snacks.

Besøg i Planetariet

Lørdag den 16. maj 2009 kl. 10.30 er det lykkedes os at få vores egen rundvisning
og filmforestilling på Planetariet i København med efterfølgende spisning samme sted.
Ledsagere er velkomne. Pris for rundvisning, filmforestilling og spisning kr. 100,00 pr. person.
Mødetid senest kl. 10.15 på Gammel Kongevej 10, København V.

AB100åeForeningens ældste medlem Arthur Blücher fyldte
100 år 16. januar
ses her sammen med Præsidenten for DG, Jan Brun Andersen

 

 

Hæderstegnstildeling

Hæderstegnstildelingen er det arrangement, hvor foreningen inviterer de,
der har været medlemmer af foreningen i 10, 25, 40, 50, 60, 70 ja endog 75 år.
Andre medlemmer er også velkomne til arrangementet og der er altid ‘’fuldt hus’’
Afholdes i 2009
Tirsdag den 21. april 2009 kl. 19.30 på Frederiksberg Slot
er der tildeling af hæderstegn i anledning af et bestemt antal medlems år
af en garderforening (dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!).
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato vil tilgå jubilarerne direkte.
Jubilarerne har førsteret til at deltage.

Generalforsamling

Den 124. ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19.30
i teorilokalet på Livgardens Kaserne med dagsorden i henhold til lovene.
Regnskab fremsendes på forlangende eller omdeles ved generalforsamlingen.

Kaptajn Torben Agner

Marine & Diving Superintendent
Tirsdag den 17. februar 2009 kl. 19.30 vil kaptajn Torben Agner
fortælle om sit spændende liv på havet. Bagefter er der spisning i cafeteriet.

Præsidenten for De Danske Garderforeninger

Tirsdag den 20. januar 2009 kl. 19.30 på Livgardens Kaserne
vil Præsidenten for De Danske Garderforeninger,
generalmajor Jan Brun Andersen, i teorilokalet på Livgardens Kaserne
fortælle om sin tid ved militæret og om De Danske Garderforeninger.
Bagefter er der spisning i cafeteriet.