2011

Afholdte arrangementer 2011
Julebanko

Torsdag den 8. december 2011 kl. 19.00 i Hærens Officersskoles kantine på Frederiksberg Slot.
Pladerne koster kr. 15,00/stk., 3 plader for kr. 40,00. Amerikansk lotteri kr. 2,00/lod.
Tilmelding mellem den 28. november og 3. december 2010 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00

Julefrokost – bliver alligevel til noget i år!

Lørdag den 3. december 2011 kl. 13.00 i Restaurant Haven, Carlsberg-Tuborg Fritidscenter,
Ny Carlsberg Vej 68 (det er det hvor skyttelavet skyder kortdistance).
Der serveres 3 slags sild, varm leverpostej, lun flæskesteg, frikadeller,
kartoffelsalat, 3 slags ost og Ris à la mande – der er mandelgaver.
For alt dette, samt 1 øl/vand, plus kaffe er prisen kr. 150,00. Ledsagere er velkomne.

Gule ærter

Tirsdag den 15. november 2011 kl. 19.00 står programmet på gule ærter med tilbehør,
æbleskiver, 1 øl og kaffe for kun kr. 100,00. Det foregår igen i år i den ombyggede kantine på Livgardens Kaserne.
Aftenen er for medlemmer uden ledsager på grund af begrænset antal pladser.
Bindende tilmelding mellem 1. og 9. november 2011 på 4081 0040 mellem kl. 18.00 og 20.00

Byvandring i det gamle København

Tirsdag den 18. oktober 2011 kl. 17.00 vil gammel garder
651800 Henning Lajer tage medlemmerne på en spændende byvandring
i det indre København i 1½ times tid afsluttende med spisning nær Rosengården.
Mødested: Gråbrødretorv. Pris pr. deltager inklusive spisning: Kr. 125,00.

126 års fødselsdagsreception

Ovennævnte finder sted torsdag den 25. august 2011 fra kl. 16.00 – 18.00 i og udenfor Sergentmessen på
Livgardens Kaserne, hvor foreningen byder på en forfriskning og snacks. Ledsagere er velkomne.

Livgardens Historiske Samling

Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10.00 vil Livgardens Historiske Samlings mangeårige museumsleder,
major Jesper Gram-Andersen, fremvise og fortælle om Livgardens Historiske Samling.
Bagefter ser vi vagtparaden forlade Livgardens Kaserne,
hvorefter vi går til frokost i kasernens nyrestaurerede cafeteria. Pris kr. 50,00 pr. deltager.

Hæderstegnstildeling

Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Riddersalen på Frederiksberg Slot er der tildeling af
hæderstegn i anledning af et bestemt antal medlems år af en garderforening
(dette er uafhængigt af indkaldelsesdatoen!). Efterfølgende spisning i kantinen samme sted.

Bemærk ændret dato for Hæderstegnstildeling.
Skriftlig invitation med tilmeldingsdato vil tilgå jubilarerne direkte.
Jubilarerne har førsteret til at deltage. Øvrige deltagere kan derfor først
afgive bindende tilmelding i perioden 25. marts – 4. april 2011 til formanden på telefon 2065 3225.

Generalforsamling

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19.00 afholdes den 126. årlige generalforsamling i
Riddersalen på Frederiksberg slot, med dagsorden i henhold til lovene.
Regnskab fremsendes på forlangende eller omdeles ved generalforsamlingen.
I henhold til foreningens love § 26, skal forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar 2011.
Tilmelding til spisning er overskredet

Tage Olsen afgået ved døden

TageOlsenVores mangeårige æresmedlem Tage Olsen er midt i februar afgået ved døden.
Tage Olsen var i 40 år formand for G.I.A., Garderforeningens Idræts Afdeling,
frem til 2004 hvor afdelingen blev nedlagt. Tage deltog aktivt i både moderforeningens
og Mumiernes møder. Det var især glædeligt at se Tage til Garderforeningen i Københavns 125 års
fødselsdagsreception og fødselsdagsfest i august 2010, samt til vores Seniorfrokost i oktober 2010.
Tage Olsen blev født den 9. juli 1925 og døde 17. februar 2011.
Æret være hans minde.
863-NOV-64 Henning Lind Jans

Ølsmagning

Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 19.00 i teorilokalet på Livgardens Kaserne
vil der være et foredrag om de forskellige ølsorter, med ølsmagning så man kan få en
idé om sorternes forskellighed. Bagefter er der spisning i cafeteriet.
Ledsagere er velkomne. Pris pr. deltager kr. 120,00, som dækker foredrag,
smagning af diverse ølsorter og efterfølgende spisning.