Skyttelauget

Skydning har siden den første garderforening blev stiftet altid været en del af de aktiviteter, som garderforeningerne rundt om i landet har tilbudt.

Også Garderforeningen i København har haft skydning på programmet gennem alle årene, hvilket bl.a. kan ses i gamle numre af Garderbladet. Her kan man f.eks. læse, at der i forbindelse med foreningens sommerudflugter blev afholdt kapskydninger, hvor de gamle gardere dystede indbyrdes. Ligeså indgik skydning i form af den årlige fugleskydning, hvor vinderen kunne bryste sig af at være Fuglekonge for det næste år. Skydning var dog gennem de første mange år, mere et underholdende del af et arrangement, end det var egentlig skydning med træning og konkurrence.

Den tyske besættelse af Danmark betød dog, at Præsidenten for de danske Garderforeninger i sommeren 1941 opfordrede alle garderforeninger til at stifte skyttelaug, for at vedligeholde og dygtiggøre alle gamle gardere i skydning. Denne opfordring blev også hørt i Garderforeningen i København og 25. februar 1942 blev Garderforeningens Skyttelaug stiftet, som den første organiserede skydeafdeling i De Danske Garderforeninger.

Garderforeningens skyttelaug er i dag en underforening under Garderforeningen i København, og repræsenterer Garderforeningen i København i alle skydninger inden for De Danske Garderforeninger, og hvor soldaterforeninger dyster mod hinanden.

MEDLEMMER

Alle gamle gardere, der er medlem af Garderforeningen i København, kan blive medlem af Skyttelauget.

Aldersmæssigt spænder medlemmerne over mange årgange af gamle gardere, – fra de der næsten lige er hjemsendte, og op til de der har nået pensionsalderen. Alder spiller dog ingen rolle, når gamle gardere mødes, hvilket også er tilfældet, når de mødes på skydebanen

Som medlem af Skyttelauget kræves ingen særlige skydefærdigheder, udover de der blev indlært under aftjening af værnepligten, ligesom der ej heller stilles krav om, at man investerer i indkøb af gevær eller skydeudstyr. Skyttelauget er klar med instruktører, og geværer og andet skydeudstyr kan gratis lånes på vore skydebaner.

HVAD KAN SKYTTELAUGET TILBYDE

Af skydning kan Skyttelauget tilbyde henholdsvis

Indendørs skydning på  15 m baner – Kortdistance.
Udendørs skydning på 50 m, 200 m og 300 m – Langdistance.
Derudover kan Skyttelauget tilbyde lån af geværer og skydeudstyr, samt et godt kammeratskab mellem gamle gardere og muligheden for nogle fornøjelige timer på skydebanen.

KORTDISTANCE

”Kortdistance” er det daglige udtryk for Skyttelaugets skydninger indendørs på 15 m.

Skyttelaugets skydebaner ligger i DGI byen, Tietgensgade 65, 1704 København V i kælderen. Der skydes næsten hver onsdag fra først i september og frem til udgangen af april. På en skydeaften åbnes døren til banerne kl. 18.30 og der lukkes først når alle fremmødte har fået skudt.

Skyttelaugets foretrukne gevær er af mærket Anschütz, hvor vi har 5 næsten helt nye geværer. Disse stilles til rådighed for alle medlemmer, således at man ikke behøver at bruge mange penge på at købe sit eget gevær. Af øvrigt udstyr har vi høreværn, geværrem og skydehandske, som kan benyttes af medlemmerne. Herudover har vi selvfølgelig også den nødvendige ammunition, som kan købes til en billig penge.

Af skydninger – ud over almindelig træning – deltager vi primært i skydninger mod andre garderforeninger. Vi deltager således blandt andet i Gardernes Landsskydning, i en årlig skydning mod vore naboforeninger og i en skydning mod de øvrige garderforeninger på Sjælland.

Resultatmæssigt er der selvfølgeligt forskel på de forskellige skytters niveau, – nogle har høje og andre har knap så høje skyderesultater. Fælles er dog, at alle resultater i Skyttelauget er gode resultater, og at alle kan deltage, uanset hvor mange point den enkelte har opnået. Vi har således inddelt vore skytter i forskellige klasser i forhold til deres resultater.

LANGDISTANCE

”Langdistance” er det daglige udtryk for skyttelaugets udendørs skydninger.

Skydesæsonen er fra 1. januar og til 31. december, så der skydes i al slags vejr, hvilket til tider kan kræve sin garder. Der skydes ca. hver anden søndag på skydebanerne på Københavns Skyttecenter på Kalvebod , Selinevej 5.

En normal skydemorgen begynder kl. 08.00, hvor vi samles til morgenkaffe og frisk morgenbrød, og når dette er sat til livs, går vi på skydebanerne. Her vil der være mulighed for at skyde på distancerne 50 m, 200 m og 300 m. Efter skydningen samles vi så igen for enten at rose eller bortforklare de opnåede resultater.

Også på langdistancen kan skyttelauget stille geværer, høreværn og andet nødvendigt udstyr til rådighed for vore skytter. Skyttelauget råder her over 5 geværer af mærket Sauer, hvilket skulle være garanti for, at alle kan ramme skiven.

VIL DU VÆRE MEDLEM, ER DU INTERESSERET I AT HØRE NÆRMERE, ELLER KUNNE DU TÆNKE DIG AT PRØVE.

Har ovenstående fanget din interesse, således at du ønsker at blive medlem, eller blot ønsker at høre nærmere om Garderforeningen Skyttelaug, så er du velkommen til at møde frem på skydebanen på en af Skyttelaugets skydedage. Her skal vi nok tage godt imod dig.

Du er også velkommen til at kontakte Skyttelaugets formand, OKT 77 Jan Stoltenborg på telefon 44 44 24 73, og her høre nærmere.

Tiderne på 15 m. vil, hvis andet ikke er nævnt være kl. 18.30
Tiderne på langdistance vil, hvis andet ikke er nævnt være kl. 08.00

2 thoughts on “Skyttelauget

  1. Hej Torben

    Det er det ikke, men kan godt se din point, hvis du kigger på om Skyttelauget står der lidt mere

    mgh Webmaster

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.