Kategoriarkiv: Indlæg

Stiftelsesbrunch


I anledning af, at det den 25. august var 138 år siden, at Garderforeningen blev stiftet prøvede vi i år at markere dagen ved en brunch i Cafe Vivaldi på Frederiksborggade. 41 medlemmer og ledsagere mødte op søndag den 27. august kl. 10.30 og nød en tag selv brunch. Snakken gik livligt ved bordene, så de fremmødte så ud til at hygge sig. Det er ikke sidste gang, at den traditionsbærende forening prøver noget nyt.                                                                                                                        JAN-70 Jørn Knudsen

Søren Bo Bojesen fortæller om Rusland.

Den 18. april havde vi fornøjelsen at Søren Bo Bojesen fortalte om ” Ruslands krig i Ukraine; baggrund, status og mulige udfald…. Rusland kan ikke forstås med forstanden… hvad har Putin gang i?!”

Det blev en aften, der manede til eftertanke og lidt forståelse af, hvordan russerne tænker. De er anderledes i tanke og forståelse af verdensbilledet, end vi i den vestlige verden.

Et foredrag, der absolut kan anbefales.

Efter indlægget blev der tid til megen snak over et par stykker smørrebrød

Hædertegnstildeling og generalforsamling

Den 14. marts fik jubilarer tildelt deres jubilæumstegn. Der var mødt medlemmer, der skulle have 10, 25, 40, 50 og 60 års tegn.

Efter at have fejret jubilarerne afholdt vi årets ordinære generalforsamling. Alt forløb stille og roligt. Der var genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer, Ole Abildgaard, Andrew Starling og Niels M. Knudsen,. Bo Nielsen blev valgt til suppleant i stedet for Erik Otzen. Niels Christian Kamper Petersen blev genvalgt som revisor. Kontingent forbliver uændret 350 kr. årligt.

Rekrut til garder

I februar havde vi besøg af OL Henrik Schirrmacher, der er CH/IILG til at fortælle om, hvordan det er at blive indkaldt som rekrut til Den Kongelige Livgarde. Der er sket meget i personelbehandlingen gennem de seneste år, men det er stadig en overraskelse for mange, når de møder den første dag, og der bliver råbt ad dem, men tonen er på mange områder mere afdæmpet end mange af os gamle husker. Kravene til den enkelte rekrut/garder og til samarbejdet er ændret, især når der skal skiftes til Vagtkompagniet. Et spændende og interessant foredrag, der kan anbefales.

Julefrokost

Igen i år afholdt vi julefrokost i Cafeteriet på Frederiksberg Slot. Det blev til et par hyggelige timer, hvor der blev serveret traditionel julefrokost og afsluttet med risalamande med mandel og mandelgave. Alle fik en fornøjelig dag, og vi fik ønsket hinanden glædelig jul.                                                                                                 JAN 70 Jørn Knudsen

Bankospil

Foreningens årlige bankospil blev afholdt i cafeteriet på Frederiksberg Slot den 15. november. De mange fremmødte fik elleve spil og et ekstra til fordel for gaven til de udsendte, samt amerikansk lotteri. Præmierne blev fordelt, og nogle deltagere var mere tilfredse med aftenens høst end andre. Men bankospil er uforudsigeligt og fuldt af numre.                                                                                            JAN 70 Jørn Knudsen

Vagtkompagniet i dag

Tirsdag den 25. november 2022 var omkring 40 medlemmer og ledsagere mødt op i Riddersalen på Frederiksberg Slot, hvor chefen for vagtkompagniet, major H. C. Rørvang, fortalte om vagtkompagniet i dag. Udover vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer har garderne en lang række andre opgaver, der skal løses. Der er vagter på Kastellet og på Garderkasernen i Høvelte, repræsentative opstillinger ved statsbesøg, regeringsjubilæer og når kommandanten i København (CH/LG) har brug for paradestyrker på f.eks. Kastellet. Kompagniet giver også støtte til politiet ved grænserne i både Frederikshavn, Hirtshals, på Peberholmen og i Helsingør, bevogtningsopgaver forskellige steder i landet og af forskellige objekter og meget mere.

Det var et meget informativt foredrag, der nok på nogle områder var overraskende for os gamle, der mest kendte til vagten ved slottene og repræsentative opgaver. Efter foredraget var der hyggeligt samvær over smørrebrød øl/vand og kaffe.

Steen Grubert

Dødsfald
NOV 60 Steen V. Grubert
1941-2022 

Vi fik meddelelsen om Steen V. Gruberts død i begyndelsen af juli. Steen har været syg i en periode og har ikke deltaget meget i Garderforeningens arrangementer det seneste år.

Steen V. Grubert var mangeårigt medlem af Garderforeningens bestyrelse og i årene 2000 til 2006 foreningens formand. Efter sin fratræden som formand blev Steen udnævnt til æresmedlem i foreningen.

Steen var kendt af mange gamle gardere, da han i mange år var formand for hverveudvalget i De Danske Garderforeninger og hjælper for præsidenten. Det var også Steen der stod for årgangsforeningerne og arrangerede møderne for årgangsformændene. Han var selv årgangsformand for NOV 60.

For sin indsats er Steen tildelt både De Danske Garderforeningers hæderstegn og Præsidiets hæderstegn.

Æret være Steens minde!

                                                                                       JAN 70 Jørn Knudsen

Gardertræf Stokholm

På billedet ses formændene fra de tre foreninger. Fra venstre Leif Ölmeborg, Livgardets Kamratförening, Hans-Erik Grimsrud, OAGF og Jørn Knudsen, Garderforeningen i København. Foto: Amanuel Mokenen

I dagene 21. og 22. maj deltog medlemmer fra Garderforeningen i det nordiske gardertræf i Stockholm. I træffet deltog desuden medlemmer fra Oslo og Akershus Gardistforening, Norge, og fra Livgardets Kamratförening, Sverige. Det blev et par gode dage med mange oplevelser lige fra historien om og rundvisning i Riddarhuset, der var samlingssted for den svenske adel, Medeltidsmuseet om middelalderens Stockholm, Høgvaktsafløsningen på Slottet og til besøg på Kavalerikasernen. Det blev også til en sejltur i Skærgården.

Næste træf finder sted i Oslo i 2024.

JAN 70 Jørn Knudsen