Kategoriarkiv: opslag

Rundvisning på Fredriksberg slot

Den 20. februar mødte 50 gamle gardere og ledsagere op til en rundvisning på Frederiksberg Slot. To kadetter førte selskabet gennem gange, op og ned ad trapper, og gennem sale og stuer, medes de fortalte spændende historier knyttet til de forskellige lokaliteter. Efter rundvisningen, der varede to timer, mødtes alle til spisning af smørrebrød i Cafeteriet. Snakken gik lystigt, og alle havde en fin aften.

                                                                                                             JAN-70 Jørn Knudsen

Hædertegnstildeling og generalforsamling

Den 14. marts fik jubilarer tildelt deres jubilæumstegn. Der var mødt medlemmer, der skulle have 10, 25, 40, 50 og 60 års tegn.

Efter at have fejret jubilarerne afholdt vi årets ordinære generalforsamling. Alt forløb stille og roligt. Der var genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer, Ole Abildgaard, Andrew Starling og Niels M. Knudsen,. Bo Nielsen blev valgt til suppleant i stedet for Erik Otzen. Niels Christian Kamper Petersen blev genvalgt som revisor. Kontingent forbliver uændret 350 kr. årligt.

Fødselsdagsreception

Fredag den 23. august mødtes 22 medlemmer og ledsagere i Hestestalden på Kastellet for at markere Garderforeningens 134 års stiftelsesfest. Det blev en fin markering af dagen, og der blev fortalt mange historier – både sande og nogle, der var blevet pyntet på i tidens løb. Alle fik en hyggelig eftermiddag ud af mødet.

 

Besøg i Mærsk Tårnet

 På en dejlig sommerdag med fuld sol mødtes vi med en del garderkammerater fra foreningen  ved indgangen til Mærsk Tårnet på Blegdamsvej 3B, hvor der befinder sig ca. 5.000 undervisere og studerene fra Københavns Universitet.

 

Mærsk Tårnet har kostet godt 2 mia. kroner, finansieret med ca. halvdelen af staten og resten fra Mærsk Fonden, det har 15 etager og øverst er der en pragtfuld udsigt ud over København.

 

Vi begyndte rundvisningen med at mindes vores mangeårige bestyrelsesmedlem Christian Roland Christiansen som samme dag klokken 12.00 skulle bisættes fra Kastrup Kirke. Af samme grund var den øvrige bestyrelse ikke tilstede ved rundvisningen!

 

Vores guide som tilfældigvis var gammel garder Asger Kamstrup hold april 16 fortalte levende om Mærsk Tårnets oprindelse, arkitekttur og formål og viste os rundt i lokaliteterne. Faktisk en virkelig god og informativ oplevelse for os der måske ikke længere befinder os i disse studiemiljøer.

 

Det skal tilføjes at alle har fri adgang til Mærsk Tårnet i åbningstiden og der kan købes mad og drikkevarer i kantinen. 15. etage med en fantastisk udsigt er et godt sted at tage en lille udflugt til, fantastiske udsigt.

 

Afslutningsvis spiste vi frokost i kantinen og fik en god snak med vores garderkammerater.

 

Erik Otzen

 

bestyrelsessupplant

 

 

 

Nordisk Gardertræf

Den 11. og 12. maj havde vi besøg fra Oslo og Akershus Gardistforening samt fra Livgardets Kammeratsforening fra Sverige. Det blev et par hyggelige dage i godt vejr. Først var vi på Livgardens Kaserne, hvor oberst Mads Rahbek fortalte om Den kongelige Livgarde i dag. Derefter var vi en tur ved Rosenborg inden vi gik til Nyhavn, hvorfra vi tog en fin tur med havnerundfarten, medens vi spiste frokost/lunch.  En god middag blev indtaget i Cafeteriet på Frederiksberg Slot efter en rundvisning. Søndag var vi på Kastellet til rundvisning.

Jeg tror, at alle havde et par gode dage. Vi ser frem til mødet i Stockholm i 2021.

                                                                                                             JAN-70 Jørn Knudsen

Foredrag om ”Årets gang i Kongehuset”.

 

Tirsdag den 23. oktober 2018 havde Garderforeningen iKøbenhavn foredrag på Frederiksberg Slot om ”Årets gang i Kongehuset”. Der varet rigtig pænt fremmøde.
Torben Nielsen blev ansat som Livrist den 1. februar 1974 ogudnævnt til Løber i 1979. I 2006 blev Torben Nielsen udnævnt til Jæger. SomJæger arbejder man fra torsdag til torsdag og er med Kongefamilien på deforskellige ophold.

Det var tidligere Jæger Torben Nielsen fra Jan. 73, der meget levende fortalte om sine 41 år i Kongehuset.

Årets gang starter med Nytårstaflet den 1. januar. Herefter følger Nytårskur på Christiansborg, som hele Kongefamilien deltager i.

Torben Nielsen fortalte også om følgende: Audiens på Christiansborg – Påske på Marselisborg Slot – Residens på Fredensborg Slot samt ambassadørmodtagelse samme sted.

Endvidere fortalte Torben Nielsen om, hvordan Livgardens officerer skifter vagt på både Amalienborg og Fredensborg Slot.

Vi fik også et indblik i, hvordan det er at sejle med Kongeskibet Dannebrog samt sommerophold på Marselisborg og Gråsten slotte. Endvidere fik vi et indblik i, når Kongeskibet besøger Færøerne og Grønland.

Senere på året hvordan efteråret på Fredensborg Slot forløber og december på Amalienborg Slot og Jul på Marselisborg Slot.

Vi hørte også om Nytårstalen samt vagtskiftet på Amalienborg Nytårsaften og 1. nytårsdag.

En rigtig dejlig og spændende aften, som sluttede med spisning.

Der skal lyde en stor tak til Torben Nielsen.

Feb. 69. Chr. Roland Christiansen

Besøg hos vagter fra Vagtkompagniet juleaften

Medlemmer af Garderforeningens bestyrelse besøgte juleaften de vagtgående gardere fra Vagtkompagniet. Igen i år blev vi meget vel modtaget af vagten på Garderkasernen, Livgardens Kaserne, Kastellet og på Amalienborg, hvor vi bragte en julehilsen og -gave fra foreningen, men også gjorde opmærksom på det arbejde, der udføres af DDGF, og at de derfor skal være medlem af en garderforening også efter deres hjemsendelse.
JAN-70 Jørn Knudsen

 

29. August på Livgardens Kaserne

Igen i år mødtes medlemmer af bestyrelsen med kaptajn Ruben K. Larsen som repræsentant for Den Kongelige Livgarde for at lægge kranse til minde om de faldne, kaptajnløjtnant Snerding og oversergent Norvin, den 29. august 1943. Tilstede var også 42-II Johannes Evald Olsen, der var med i 1943, da tyskerne angreb kasernen. Det blev en stemningsfuld ceremoni, som afsluttedes med, at en tambour blæste ”Danmarks sidste Honnør”. Efterfølgende fortalte Johannes om sine oplevelser for 74 år siden over en kop kaffe i Officersmessen.

132 års stiftelsesreception

Den 25. august mødtes ca. 30 medlemmer og ledsagere i Sergentmessen på Livgardens Kaserne for at markere, at det var 132 år siden, at Garderforeningen i København blev stiftet. Vi begunstiget af godt vejr, så vi kunne være i haven ved Sergentmessen. Her gik snakken livligt over et glas vin eller øl. Mon ikke alle havde en god eftermiddag?