Bankospil på Frederiksberg Slot.


Tirsdag den 20. november 2018 afholdt Garderforeningen i København det 
årlige bankospil.
Igen i år var der et pænt fremmøde. Næstformanden havde indkøbt mange 
flotte præmier til både bankospil samt Kinesisk lotteri.
Efter bankospillet blev der spillet 4 ekstra spil til flotte præmier 
sponsoreret af nogle medlemmer. Overskuddet herfra går til Den kongelige 
LIvgardes Fond.
Der var en god stemning, og de flotte præmier blev fordelt nogenlunde 
rimeligt.
Til sidst ønskede formand Jørn Knudsen de fremmødte en rigtig glædelig 
Jul og et godt Nytår.

Feb. 69 Chr. Roland Christiansen