Stiftelsesbrunch


I anledning af, at det den 25. august var 138 år siden, at Garderforeningen blev stiftet prøvede vi i år at markere dagen ved en brunch i Cafe Vivaldi på Frederiksborggade. 41 medlemmer og ledsagere mødte op søndag den 27. august kl. 10.30 og nød en tag selv brunch. Snakken gik livligt ved bordene, så de fremmødte så ud til at hygge sig. Det er ikke sidste gang, at den traditionsbærende forening prøver noget nyt.                                                                                                                        JAN-70 Jørn Knudsen