Tag-arkiv: mindepladen

Mindedag for faldne gardere 29. august 1943.

Dagen for tyskernes angreb på de danske kaserner den 29. august 1943 blev mindet ved mindetavlen for de to fra Den Kongelige Livgarde, kaptajnløjtnant S. Snerding og oversergent K. O. Norvin, der faldt ved angrebet på Kasernen.

Kransenedlæggelse 29-8-14

Efter en kort tale af chefen for Vagtkompagniet, major Søren Østergaard, lagde denne en krans fra Hæren, og formanden for Garderforeningen i København, JAN-70 Jørn Knudsen, lagde en krans fra foreningen. Der holdtes et minuts stilhed, hvorefter en trompetist fra Tambourkorpset blæste ’Danmarks sidste honnør’. Efterfølgende blev deltagerne beværtet i Officersmessen.
JAN-70 Jørn Knudsen