Tildeling af jubilæumstegn og Generalforsamling.

Den 19. marts tildelte vi jubilæumstegn til 30 medlemmer. En af modtagerne havde været medlem i 70 år. Billeder fra tildelingen kan ses på foreningens hjemmeside.

Efter tildelingen af jubilæumstegn fortsatte vi med generalforsamling. På generalforsamlingen blev beretningen og regnskabet aflagt og godkendt. I stedet for John Lind Jans, der ikke ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlem blev valgt Andrew Starling, og som revisor valgtes Ole Amstrup i stedet for Christian Ahlefeldt Laurvig. Kontingentet for 2020 blev fastsat til 350,00 kr. årligt.

Under punktet ”Eventuelt” blev John Lind Jans kaldt frem og blev tildelt De Danske Garderforeningers hæderstegn for sit mangeårige virke i bestyrelsen. Præsidenten, Jens Crone, hæftede hæderstegnet på brystet af John.

Referat fra generalforsamlingen kan læses på foreningens hjemmeside.

Da generalforsamling var slut gik vi i Kantinen på Frederiksberg Slot for at spise smørrebrød og få snakket på tværs af årgange og jubilæumsår.

​​​​JAN-70 Jørn Knudsen