Rekrut til garder

I februar havde vi besøg af OL Henrik Schirrmacher, der er CH/IILG til at fortælle om, hvordan det er at blive indkaldt som rekrut til Den Kongelige Livgarde. Der er sket meget i personelbehandlingen gennem de seneste år, men det er stadig en overraskelse for mange, når de møder den første dag, og der bliver råbt ad dem, men tonen er på mange områder mere afdæmpet end mange af os gamle husker. Kravene til den enkelte rekrut/garder og til samarbejdet er ændret, især når der skal skiftes til Vagtkompagniet. Et spændende og interessant foredrag, der kan anbefales.