Hædertegnstildeling og generalforsamling

Den 14. marts fik jubilarer tildelt deres jubilæumstegn. Der var mødt medlemmer, der skulle have 10, 25, 40, 50 og 60 års tegn.

Efter at have fejret jubilarerne afholdt vi årets ordinære generalforsamling. Alt forløb stille og roligt. Der var genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer, Ole Abildgaard, Andrew Starling og Niels M. Knudsen,. Bo Nielsen blev valgt til suppleant i stedet for Erik Otzen. Niels Christian Kamper Petersen blev genvalgt som revisor. Kontingent forbliver uændret 350 kr. årligt.