Veteranprojektet søger bisiddere/mentorer

Veteranprojektet søger via Garderforeningen 3-4 bisiddere/mentorer, som har lyst til at støtte og hjælpe en veteran med de dagligdags problemer, der kan opstå efter en udsendelse.

Du skal være de ekstra øjne og øren, som gør det lidt lettere for veteranen i kontakten med de forskellige offentlige myndigheder, det kan være ved lægebesøg, møder i socialforvaltningen, forsikringsselskab, bank og post, m.v.

En veteran bisidder/mentor er en person,

  • der frivilligt tilbyder sin støtte og følgeskab til en veteran som ekstra øjne og ører,
  • kan hjælpe med at give en veteran overblik over dennes aktuelle situation,
  • har tavshedspligt.

Det er gratis for veteranen at gøre brug af veteran bisidder/mentor.

Du kan læse mere om præsidentens oplæg til pilotprojekt-foreningsformændene.
Læs mere →

DG afregner i pilotprojektperioden for udgifter til normal transport til bestemmelsesstedet for bisidder/mentor.

Veteran-bisidderen/mentoren uddannes på Forsvarets Veterancenter i Ringsted på Forsvarets regning.

Nærmere information om pilotprojektet kan fås hos formanden, Jørn Knudsen, på telefon  23711543.

Har du lyst til at hjælpe, så send en mail om din interesse til formanden, Jørn Knudsen, på email: formand@garderforeningen.dk eller Strandboulevarden 75, st. th., 2100 København Ø.  Sidste frist for henvendelse er den 30. september.